Vítejte na stránkách geošumava.cz

Na Šumavě je totiž vždy co dělat..


POHODA

Dlouhá léta opuštěný kout Česka je sice v posledních letech stále více oblíbený, ale i tak se v něm najdou místa, kde na turistu příliš často nenarazíte.

PŘÍRODA

Kůrovec se sice snaží co mu síly stačí, ale všechno se mu zatím sežrat nepodařilo.


POHYB

Na hodně míst dojedete autem, na další se dostanete třeba na kole, ale v pohorkách toho ze Šumavy uvidíte nejvíc..

image

Národní park Šumava

Národní park Šumava je největší ze čtyř národních parků České republiky. Hlavním předmětem ochrany jsou jedinečná  biologická společenstva. Mimo horských smrčin a pralesních porostů jsou nejvýznamnější slatě, rašeliniště a karová jezera. Šumavský národní park je součástí Chráněné krajinné oblasti Šumava. Na území NP bylo vyhlášeno 24 státních přírodních rezervací a jiných maloplošných chráněných území.

Šumavská jezera

Na Šumavě leží tři jezera ledovcového původu Plešné, Prášilské a Laka. V současnosti jsou ovlivněna acidifikací převážně přirozeného původu. V šumavských rašeliništích se nachází rašelinná jezírka. Největší je v Chalupské slati u Borových Lad, menší v rašeliništi Tříjezerní slať u Srní a v Rokytské a Mlynářské slati u Modravy.

image
image

Na Šumavě nikdy nebudete sami..

Divocí vlci, kteří se do České republiky dostávají z okolních států, se na Šumavě objevují už více než tři desetiletí. Ale skutečně trvale jsou na Šumavě od roku 2015.